دسته بندی محصولات

عمده محصولات شرکت فنی مهندسی اوکسین رعد در چهاردسته سرج ارسترها ، تجهیزات سیستم های اتصال به زمین ( ارتینگ)، تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و جوش کدولد (احتراقی) که هر کدام شامل چندین زیرشاخه می باشد، به مشتریان ارائه می‌شود.